Sức Khỏe Từ Thiên Nhiên

Hỗ trợ khách hàng: - Email: thaoduoctuoithiennhien@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0985224774_355399 -
Ngày đặt hàng: 15/01/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán

Mùi già (Ngò già)


Mã :
Danh mục : Thảo dược tươi

2 30.000/200gram
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Viet Thanh Vu
Địa chỉ: 261/15/84/7E Đình Phong Phú Tăng Nhơn Phú B quận 9 TP. HCM
Điện thoại: 0985224774

Email: vietthanh212@gmail.com

Ghi chú đơn hàng : Mua 400g mùi già