Sức Khỏe Từ Thiên Nhiên

Hỗ trợ khách hàng: - Email: thaoduoctuoithiennhien@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0973565144_741364 -
Ngày đặt hàng: 23/04/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán

Trái vả tươi


Mã :
Danh mục : Hạt, Củ, Quả

2 30.000/kg
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Hữu Lương
Địa chỉ: 104 Nguyễn Văn Tiết, P.Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương
Điện thoại: 0973565144

Email: huuluong812002@gmail.com

Ghi chú đơn hàng :