Sức Khỏe Từ Thiên Nhiên

Hỗ trợ khách hàng: - Email: thaoduoctuoithiennhien@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0923446270_684722 -
Ngày đặt hàng: 10/10/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán

Mùi già (Ngò già)


Mã :
Danh mục : Thảo dược tươi

7 30.000/200gram
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Lý Xuân
Địa chỉ: 685 Âu Cơ Phương Tân Thành Quận Tân Phú chung cư Oriental lô C
Điện thoại: 0923446270

Email:

Ghi chú đơn hàng :